Bởi {0}
logo
Qingdao Unique New Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Lá dập nóng, phim trang trí PVC, phim nội thất vật nuôi
Thứ tự xếp hạng5 phổ biến nhất trong Phim trang tríOffline trade shows attended(3times)Total staff (64)Supplier assessment proceduresTesting instruments (4)